E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Pediatrik Populasyonda Elektromiyografi
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.17023
96 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: EMG, pediatrik, nöromusküler, elektrofizyoloji, ayırıcı tanı
Özet

Amaç: Elektrodiagnostik değerlendirme, pediatrik nöromüsküler hastalıkların incelenmesinde nörolojik muayenenin devamı niteliğindedir. Birçok pediatrik nöromüsküler hastalık yetişkinlerde görülenlere benzemekle birlikte bu hastalıkların sıklığı yaş gruplarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, elektromiyografi (EMG) laboratuvarına nöromüsküler hastalık ön tanısı ile gönderilen çocukların elektrofizyolojik değerlendirmelerine retrospektif bir bakış yapmaktır.

 

Yöntem: Ocak 2004-Haziran 2013 tarihleri arasında, nöromüsküler hastalık ön tanısı ile elektromiyografi (EMG) laboratuvarımıza gönderilen 0-15 yaş aralığındaki hastaların elektrodiagnostik kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar pleksopati, sinir kökü lezyonları, polinöropati, miyopati, nöropati, ön boynuz hastalığı, nöromüsküler kavşakta iletim bozukluğu, fasyal paralizi ve diğer nadir hastalıklar olarak sınıflandırıldı.

 

Bulgular: Yıllık ortalama 578 olmak üzere toplam 5563 pediatrik kayıt değerlendirildi. Bu değer laboratuvarımızda yapılan tüm EMG incelemelerinin yaklaşık %14’ünü oluşturmaktaydı. Tüm incelemeler değerlendirildiğinde 3271 iğne EMG, 170 tek lif EMG, 100 ardışık uyarım testi ve 52 uyandırılmış potansiyel tetkiki yapıldığı görüldü. Elektrofizyolojik inceleme sonucunda konulan en sık tanılar yaş gruplarına göre şöyle sıralandı: 0-5 yaş aralığında (tüm kayıtların %41,2’si) pleksopati (%28,6), polinöropati (PNP) (%7,4) ve miyopati (%6,6), 6-10 yaş aralığında (tüm kayıtların %28,2’si) miyopati (%9,4), PNP (%8,5), mononöropati (%6,4) ve pleksopati (%5,9) ve 11-15 yaş aralığında (tüm kayıtların % 30,6’sı) PNP (%11,3), miyopati (%6,6) ve mononöropati (%5,6). İncelemelerin yaklaşık yarısı kadarı (%55) normal bulunmuştu.

 

Sonuç: Nöromusküler hastalık ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilen bebekler ve küçük çocuklarda en sık patoloji uygun obstetrik değerlendirme ile önlenebilir bir neden olan brakiyal pleksopati iken, sinir ileti incelemeleri ve EMG’nin, 6 yaşından büyük çocuklarda demiyelinizan nöropatiler ve miyopatilerin tanısında önemli olduğu dikkatimizi çekti. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017