E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikoterapi: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Üç Maymunu mu?
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Nazilli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Aydın, Türkiye  
3 Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Aydın, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.13785
80 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı hizmeti, psikoterapi, psikoterapi kullanımı yaygınlığı
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerin psikoterapiyi duyma, bilme, talep etme, önerilme, alma oranlarını saptamak, bunlara sosyodemografik değişkenlerin etkisini incelemek ve poliklinik ortamındaki ruh sağlığı hizmetlerinin genel işleyişini görmektir.

 

Yöntem: Çalışma bir devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğine başvuran 170’i kadın  (%70,8), 70’i erkek (%29,2) toplam 240 kişi ile gerçekleştirilmiştir.  Ruh sağlığı hizmetine dair bilgiler ise daha önce psikiyatri polikliniği deneyimi olan 103 (%42,9) kişiden toplanmıştır.  Katılımcılara ruh sağlığı hizmeti soru formu uygulanmıştır.

 

Bulgular: Tüm katılımcıların, psikoterapi kelimesini birkaç kez (%40,83) ve büyük oranda (%44,58) basın yoluyla duydukları, bir uzmandan duyma oranının ise yalnızca %3,33 olduğu görülmektedir. Psikiyatri polikliniği deneyimi olan katılımcıların %72,8’i ilk olarak devlet hastanesinden ve %93,2’si psikiyatri uzmanından yardım alırken, psikologdan ikinci ve üçüncü sırada yardım alma oranı %17,4 olmuştur.  Bu katılımcılardan hiçbirinin psikoterapi talep etmediği, yalnızca 5 kişiye (%4,86) psikoterapi önerildiği görülmektedir.  Herhangi bir poliklinik başvurularında yaptıkları görüşmeyi psikoterapi olarak algılayan 20 (%19,41) kişinin sadece 7’sinin (%6,79) formda açıklanan psikoterapi tanımını okuduktan sonra aldıkları hizmetin psikoterapi olduğunu belirttikleri anlaşılmaktadır.  Bu hastaların tümü ilaç ve psikoterapiyi birlikte aldıklarını belirtmiştir.  Böylece toplam 240 katılımcının %2,91’i tanıma uygun psikoterapi almıştır.

 

 

Sonuç: Çalışma, ruh sağlığı hizmetlerine başvuran kişilerin psikoterapiye ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması ve aldıkları hizmetin genel durumunun ve psikoterapilerin uygulanma düzeylerinin görülmesine olanak sağlamıştır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017