E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Meziyaltemporal, Skleroz Hastalarında EEG ve MR Korelasyonu
1 Clinic of Neurology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of Neurology, Malkara State Hospital, Tekirdağ, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.13783
98 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Meziyal Temporal Skleroz, EEG ve MR korelasyonu
Özet

Amaç: Epilepsi Polikliniğinde Meziyal Temporal Skleroz (MTS) tanısı ile takip edilmekte olan hastaların; kranial MR bulgularıyla EEG sonuçlarını korele edip lezyonun lateralizasyonunu non_invasif yöntemlerle tespit etmektir.

 

Yöntem: Bu çalışmaya Haydarpaşa numune hastanesi epilepsi polikliniğinde takipli 19-55 yaş arası 40 hasta dahil edildi. Takip dosyalarında MTS tanısı kesinleştirilememiş olan, MTS nedeniyle opere olan, metabolik ve sistemik hastalığı olan, MR ve EEG incelemesi yetersiz olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

 

Bulgular: Bu çalışmamızda meziyal temporal skleroz tanısı almış hastalarda epileptojenik lokalizasyon belirlemede, MR görüntüleme ile birlikte, elektrofizyolojik tanı yöntemlerini de kullandık. Böylece, lateralizasyon bulgularının tanımlanması açısından MR görüntülemeyle korele ederek EEG’nin kolay uygulanabilir, non-invazif bir yöntem olduğunu vurgulamak istedik.

 

Sonuç: MR görüntülemede meziyal temporal skleroz bulunan hastalardan 10 kişide (%25) EEG normal sınırlarda bulunmuştur. EEG’si normal sınırlarda bulunan hastalardan 5 kişide sağ MTS, 4 kişide sol MTS ve bir kişide bilateral MTS mevcuttu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017