E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epizodik ve Kronik Migrende Blink Refleks
1 Department of Neurology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.12753
109 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Göz kırpma refleksi; migren; kronik migren; trigeminal sistem
Özet

Amaç: Trigeminovasküler sistemin aktivasyonu ve beyin sapı trigeminal nukleuslarının sensitizasyonu migren fizyopatolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı epizodik ve kronik migrenli hastalarda, göz kırpma refleksi (GKR) ve GKR toparlanma cevaplarını araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya 28 kronik migrenli, 32 epizodik aurasız (ağrısız dönemde) migrenli iki hasta grubu ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Portabl EMG cihazında, GKR için özel hazırlanmış  program kullanıldı. Hastalara (ağrısız dönemde) ve kontrollere standart yöntem-ikili uyarı tekniği ile 200 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms ve 5000 ms inter stimulus intervallerinde (ISI) GKR ve GKR toparlanması çalışıldı.

 

Bulgular: Hem kronik hem de aurasız migren grubunda, kontrol grubuna göre, 200 ms ISI’da her iki tarafta (sağ ve sol) da GKR toparlanması anlamlı olarak (p<0,005) artmış bulundu. Kronik migren grubunda kontrol grubuna göre 2000 ms ISI için sağda ve 5000 ms’lik ISI’da solda toparlanmanın anlamlı olarak (p<0,002, p<0.003) arttığını görüldü. Aurasız migren grubunun, kontrollerle yapılan kıyaslamasında ise, sol tarafta 500 ve 1000 ms’lik ISI’larda, istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artmış toparlanma gözlendi (p<0,037, p<0,011). Çalışmamızda tüm intervaller için,  toparlanma artış istatistiksel olarak gösterilmese de;  hasta gruplarında -normallere göre-  R2 toparlanma eğrisinin, daha yüksekte seyrettiği dikkati çekmiştir. Her iki migren grubunda da kontrollere göre R2 toparlanmasındaki artış, migrende trigeminal yapılarda sensitizasyon artışını düşündürmüştür. Düşük ISI’da (200 ms) her iki hasta grubunun kontrollere göre anlamlı derecede artmış toparlanma göstermesi; migrenli beynin elektrofizyolojik olarak, iktal ve interiktal olarak farklı eksitabilite dönemlerinden geçtiğini akla getirmektedir.

 

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma; daha önceki bazı çalışmalara benzer şekilde migrenli hastalarda, interiktal dönemde de santral inhibitör mekanizmalarda azalma olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017