E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Boston Adlandırma Testi’nin Türk Yaşlı Örneklemi için Uyarlama ve Norm Belirleme Çalışması
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19331
95 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Boston Adlandırma Testi Türkçe versiyonu, uyarlama, normatif değer, nöropsikolojik testler, nesne adlandırma
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Boston Adlandırma Testi’nin 60 maddelik uzun formunun Türkçe versiyonunu [BAT-60 (TR)] oluşturmak ve 60 yaş ve üstü sağlıklı Türk yaşlı yetişkinler için norm değerlerini belirlemektir. BAT çeşitli nöropatolojik durumlarla bağlantılı adlandırma bozukluğunu ölçmek üzere yaygın olarak kullanılan tanınmış bir nöropsikolojik testtir. Bu araştırma iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşama olan pilot çalışma kapsamında test maddelerinin uyarlaması yapılmış, BAT-60 (TR) versiyonu oluşturulmuş ve ikinci aşamada norm değerleri belirlenmiştir.

 

Yöntem: Araştırmanın pilot çalışmasına 90, norm belirleme çalışmasına 317 gönüllü sağlıklı yaşlı yetişkin katılmıştır. Katılımcıların seçiminde Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOBİD), İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) olmak üzere üç tarama testi kullanılmıştır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan katılımcılara BAT-60 (TR) uygulanmıştır.

 

Bulgular: 5 (yaş) x 2 (cinsiyet) x 3 (eğitim) faktörlü ANOVA sonucunda, yaş ve eğitim düzeyinin BAT-60 (TR) genel puanı üzerindeki temel etkisi ile MANOVA sonucunda, yaş ve eğitim düzeyinin BAT-60 (TR) alt puanları üzerindeki temel etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, cinsiyetin BAT-60 (TR) puanları üzerindeki temel etkisi anlamlı değildir. Yaş ile BAT-60 (TR) genel puanı arasında negatif bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmanın bulguları, BAT’ın diğer kültürlerde yapılmış literatürdeki norm çalışmalarıyla uyumludur.

 

Sonuç: Sonuç olarak, BAT-60 (TR) kültürümüze uyarlanmış, normları belirlenmiş, yaşlı yetişkinlerin adlandırma becerisini değerlendirmede kullanılabilecek bir nöropsikolojik test kullanıma sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017