E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Klinik İzole Sendromdan Multipl Skleroza Dönüşümü Temel Özelliklere Bağlı olarak Öngörebilme
1 Department of Neurology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
2 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.12667
84 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Klinik izole sendrom, multipl skleroz, prognoz
Özet

Amaç: Klinik izole sendrom; diğer alternatif tanıların yokluğunda; Multipl skleroz’u (MS) düşündüren, santral sinir sisteminin enflamasyonu ve demiyelinizasyonu ile giden bir klinik durumdur. Bu çalışmada amacımız; KİS (klinik izole sendrom)’ten MS’e dönüşümü etkileyen öngörü etmenlerini klinik, MRG ve BOS bulguları temelinde tanımlamaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya 41 KİS hastası alındı ve en az 2 yıl süreyle takip edildi.           

 

Bulgular: Klinik olarak polisemptomatik ve duysal başlangıç, MS’e dönüşümde ve pulse tedaviye yanıtta iyi prognostik faktör olarak değerlendirilmiştir. BOS (beyin omurilik sıvısı)’ta OKB (oligoklonal band) varlığı MS’e dönen grupta daha fazla saptandı (92,8%). Beyinde lezyon lokalizasyonları incelendiğinde; korpus kallosum (71,4%), periventriküler (97,1%), beyin sapında lezyonu varlığı (57,1%), kara delik (54,2%) ve kontrast tutan lezyon varlığı (48,6%) MS’e dönüşümde anlamlı olarak değerlendirilmiştir.

 

Sonuç: Hastanın semptom ve bulgularının nörolojik değerlendirmesinin dikkatlice yapılması ve MRG’daki lezyonların ve BOS bulgularının değerlendirilmesi, KİS’ten MS’e dönüşüm riskinin tanımlanmasında oldukça önemlidir.  Bu bilgiler, KİS hastalarında MS’e dönüşümü beklemeden tedavi planlanmasında kullanılabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017