E-ISSN 1309-4866
Derleme
Motor Ünite Sayı Tahmini Yöntemleri
1 Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.12491
122 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bileşik kas aksiyon potansiyeli, motor ünite, motor ünite sayı tahmini
Özet

Bir motor ünite, önboynuz hücresi, aksonu ve bu yapının innerve ettiği kas liflerinden oluşmaktadır. Motor ünite sayısı, motor nöron veya akson kaybı ile seyreden hastalıkların değerlendirilmesinde önemli bir ölçüttür. Motor ünite fonksiyonu hakkında çeşitli nörofizyolojik yöntemleri kullanarak fikir edinme olanağımız olsa da, bu yöntemlerle elde edinilen bilgiler kolleteral filizlenme ve reinnervasyonun etkilerini içinde barındırır. Motor ünite sayısını direkt olarak verebilen hiçbir elektrofizyolojik inceleme yöntemi yoktur. Motor ünite sayı tahmini motor ünitelerin sayısı ve büyüklüğü ile ilgili rakamsal bilgi verebilen tek nörofizyolojik yöntemdir. İlk elektrofizyolojik motor ünite sayı tahmini yöntemi 1971 yılında McComas ve arkadaşları tarafından ortaya konmuştur. İlk yöntemin geliştirilmesinden günümüze dek, her biri kendine özgü üstün ve sınırlı yönleri olan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bununla beraber tüm yöntemler aynı temele dayanır. Yöntemler arasındaki fark yüzeyden kaydedilen motor ünite örneklerinin nasıl elde edildiğiyle ilgilidir. Her yöntemde son aşamada aynı basit hesaplama kullanılır. Tahmini motor ünite sayısı maksimum bileşik kas aksiyon potansiyeli büyüklüğünün, yüzeyden kaydedilen motor ünitelerin ortalama büyüklüğüne bölünmesi ile elde edilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017