E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
8 Maddeli Parkinson Hastalığı Sorgusu’nun Türkçe Sürümünün Geçerliliği ve Güvenilirliği
1 Dokuz Eylül University School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey  
2 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gazi University School of Health Sciences, Ankara, Turkey  
3 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine İzmir, Turkey  
4 Division of Basic Medical Sciences, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19343
162 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, güvenilirlik, parkinson hastalığı, PHS-8, yaşam kalitesi, Türkiye
Özet

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olan hastaların belirtilerinin denetim altına alınması ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin artırılması hastalığın yönetiminde öncelikli konulardan biridir. Geçerliliği gösterilmiş, hastalığa özgü ve hastanın kendi kendine doldurduğu 39 Maddeli Parkinson Hastalığı Sorgusu (PHS) ve onun kısa sürümü olan PHS-8’in PH hastalarında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılması gerektiği şiddetle önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı PHS-8’in Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğini incelemekti.

 

Yöntem: PH olan 83 hasta metodolojik ve kesitsel türde olan bu çalışmaya dahil edildi. Test-tekrar test güvenilirliğinin belirlenmesi için PHS-8 bir hafta arayla iki kez dolduruldu. Daha önce Türkçe geçerliliği gösterilmiş olan Kısa Form-36 (KF-36) genel yaşam kalitesi ölçeği olarak kullanıldı. Ayrıca hastaların Hoehn & Yahr evreleri belirlendi. KF-36 ve Hoehn & Yahr evreleri PHS’nin yakınsak geçerliliğinin belirlenmesi için kullanıldı.

 

Bulgular: PHS-8’in Cronbach alfa katsayısı 0,78 (% 95 GA:  0,70–0,84, p<0,001) olarak hesaplandı. Test-tekrar test güvenilirliği çok yüksek olarak bulundu (sınıf içi korelasyon katsayısı=0,97, (% 95 GA: 0,93–0,99, p<0,001). PHS-8 ile KF-36’nın fiziksel ve mental bileşenleri ve Hoehn & Yahr evreleri arasında anlamlı korelasyon vardı (sırasıyla ρ=–0,52, ρ=–0,64, ρ=0,56, p<0,001). Tavan ve taban etkisiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmadı.

 

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, PH olan hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini değerlendirebilmek için PHS-8’in Türkçe sürümünün güvenilir, geçerli, az zaman tüketen, kısa ve hastalığa özgü bir ölçüm yöntemi olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017