E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyon için Kişiler Arası İlişkilere Dayalı Bir Yapısal Model: Baş Etme Stratejileri ve Yalnızlığın Aracı Rolü
1 Department of Psychology, Semnan University School of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 125-130
DOI: 10.5152/npa.2017.12711
173 kez okundu, 87 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, kişiler arası ilişkinin kalitesi, probleme odaklı baş etme stratejisi, duyguya odaklı baş etme stratejisi, yalnızlık
Özet

Amaç: Bu çalışma baş etme stratejileri ve yalnızlık aracılığıyla kişilerarası ilişkiler ve depresyon yapısal modelini incelemek amacıyla dizayn edilmiş ve yapılmıştır.

 

Yöntem: Kademeli rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak Minoudasht şehrinden 301 lise öğrencisi seçildi. Katılımcılar İlişki Envanteri Ağı (Network of Relationships Inventory), Lazarus ve Folkman Baş Etme Stratejileri Anketi (Lazarus and Folkman Coping Strategies Questionnaire), Usher Yalnızlık Skalası (Usher Loneliness Scale) ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Skalasını (Depression, Anxiety, and Stress Scale) doldurdular. Doğrudan ve dolaylı etkileri incelemek için yapısal eşitlik modelleme kullanıldı.

 

Bulgular: Çalışmanın bulguları verilerin modele uygun olduğunu göstermektedir. İlişkilerin olumlu niteliğinin, yalnızlık ve de yalnızlık ve problem-odaklı baş etme stratejileri aracılığıyla depresyon üzerindeki dolaylı etkisi anlamlıydı. Ayrıca, yalnızlık aracılığıyla ilişkilerin negatif niteliğinin depresyon üzerindeki dolaylı etkisi de anlamlıydı ve duygu-odaklı baş etme stratejileri aracılığıyla negatif ilişki niteliğinin dolaylı etkisi doğrulandı. Yalnızlık ve duygu-odaklı baş etme stratejilerinin depresyon üzerindeki etkisinin anlamlı olmasına rağmen, problem-odaklı baş etme stratejilerinin depresyonda anlamlı bir etkisi yoktu. Ek olarak, bulgulara göre, yalnızlık aracılığıyla dolaylı etki diğerleriyle kıyaslandığında daha güçlüydü. 

 

 

Sonuç: Pozitif veya negatif kişiler arası ilişkilerin niteliği, yalnızlık ve duygu-odaklı baş etme stratejisi depresyonu anlamlı derecede öngörebilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017