E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyon Hastalarında Aleksitimi ve Bedenselleştirme: Belirtileri Bedensel Nedenlere Bağlama Biçiminin Rolü
1 Clinic of Psychiatry, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 99-104
DOI: 10.5152/npa.2016.12385
196 kez okundu, 126 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, aleksitimi, bedenselleştirme, bedensel belirtileri atıf tarzı
Özet

Amaç: Bu çalışmada, depresyon hastalarında aleksitimi ile başta bedenselleştirme olmak üzere çeşitli faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve aleksitiminin yordayıcılarının saptanması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Major depresif bozukluk tanısı konan 90 hastaya Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği, Belirti Tarama Listesi–90, Bedensel Duyumları Büyütme Ölçeği ve Belirti Yorumlama Ölçeği uygulanmıştır. Hastalar TAÖ kesme puanına göre (≥59= aleksitimik) aleksitimik olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır. Aleksitiminin yordayıcıları ise çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir.

 

Bulgular: Hastaların 36’sı (%40) aleksitimik grupta yer aldı. Aleksitimik grupta kadınların oranının, depresyon seviyesinin, genel psikopatoloji ve psikolojik zorlanma düzeyinin, bedensel belirti bildiriminin, bedensel duyumları büyütme eğiliminin, bedensel belirtileri gerek bedene ait, gerek ruhsal, gerekse normal nedenlere bağlama eğilimlerinin, aleksitimik olmayan gruba oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca yaşın, depresyon seviyesinin, bedensel belirti düzeyinin ve bedensel belirtileri bedene ait nedenlere bağlama eğiliminin aleksitiminin yordayıcıları olduğu saptandı.

 

Sonuç: Bulgularımız depresyon hastalarında aleksitimi ile bedenselleştirme arasında yakın bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Depresif hastalarda aleksitimi ve bedenselleştirmeye olan eğilimin altta yatan depresif tabloyu maskeleyebileceği ihtimali göz önüne alınarak klinik açıdan dikkatli değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017