E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Genel Nörologlar ve Multipl Skleroz Konusunda Deneyimli Uzmanların Multipl Sklerozlu Hastalara Yaklaşım Farklılıkları: Bir Ulusal Anket Çalışması
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Novartis, İstanbul, Türkiye  
5 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
6 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
7 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye  
8 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye  
9 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19387
232 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, genel nörologlar, multipl skleroz konusunda deneyimli nörologlar, yaklaşım farklılıkları
Özet

Amaç: Multipl sklerozun (MS) tanı ve tedavisinde yeni laboratuvar yöntemlerinin ve tedavilerin ortaya çıkması ile hastaların takip ve tedavi süreçleri karmaşıklaşmıştır. Klinisyenlerin MS hakkındaki deneyimleri bu süreçlerde seçilen yolun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma tecrübenin etkisini belirlemek amacıyla, genel nörologlar (GN) ile MS konusunda deneyimli nörologların (MSDN) hastalara yaklaşım farklılıklarını ortaya koymak için planlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmamızda 36 sorudan oluşan bir anket 33’ü MS konusunda deneyimli olan toplam 318 nöroloji uzmanına uygulanmıştır. Çalışma sonunda tüm nörologların MS’de ortaya çıkan özel durumlara yaklaşımları araştırılmış ve uzmanlar ile genel nörologlar arasındaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmamızda GN’ler ve MSDN’ler arasında hastalığın yönetimi ve tedavisi açısından belirgin farklılıklar olduğu gözlendi. Bunların başında tedavi başlanması ve değiştirilmesi konusunun geldiği izlendi. GN’lerin MSDN’lere göre hastalık modifiye edici tedavileri (HMT) daha geç başlamalarına karşın, daha kolay değiştirdikleri saptandı. GN’lerin %27,2’sinin McDonald kriterlerine göre tanı koysalar bile hastalık modifiye edici tedavi (HMT) başlamadığı ve tedavi için ikinci atağı beklediği gözlendi. Ayrıca, GN’lerin daha sık olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istemelerine karşın beyin atrofisine MSDN’ler kadar önem vermedikleri de saptandı. İlginç şekilde, GN’lerin D vitamin düzeyi düşük hastalarda bile replasman tedavisi yapmadıkları saptandı (%27,0’a karşın %6,0; p<0,01).

 

Sonuç: Çalışmamız MSDN’ler ile GN’ler arasında MS hastalarına yaklaşım açısından önemli farklılıkların olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, ülkemizde GN’lerin MS hakkında bilgilendirilmesi konusunda halen eksikliklerin olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017