E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Pediatric Nursing, Celal Bayar University School of Health, Manisa, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Behçet Uz Childrens Hospital, İzmir, Turkey  
4 Boylam Psychiatry Hospital, Ankara, Turkey  
5 Department of Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.17027
348 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DSM- 5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve sosyal anksiyete bozukluğu tanısı alan 31 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 99 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği’nin yanı sıra Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır.

 

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.941 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0.566 ile 0.866 arasında saptanmıştır. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0.711 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %66.0’ını açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte çocukluk çağı anksiyete tarama ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir.

 

 

Sonuç: DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017