E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Çocuklar için Ebeveyn Formu)
1 1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey  
3 Centre For Affective Disorders, King's College London Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience London, UK  
4 Department of Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
5 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Elazığ Mental Health Hospital, Elazığ-Turkey  
6 Boylam Psychiatry Hospital, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.15936
317 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeğinin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve depresif bozukluk tanısı alan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. 218 çocuk ve 160 ebeveyn ile çalışma yürütülmüştür. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeğinin çocuk ve ebeveyn ölçeklerinin yanı sıra Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır.

 

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için çok yüksek düzeyde bulunmuştur. Madde - toplam puan bağıntı katsayıları yüksek ve çok yüksek düzeydedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur. Birlikte geçerlilikte ölçeğin çocuk formunun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ile ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile anlamlı korelasyon gösterdiği saptanmıştır.

 

 

Sonuç: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeğinin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017