E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda, Anksiyete, Duygudurum ve Kişilik Bozuklukları
1 Department of Neurology, Necmettin Erbakan University School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Necmettin Erbakan University School of Medicine, Konya, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Necmettin Erbakan University School of Medicine, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.18143
541 kez okundu, 195 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar
Özet

Amaç: Bu çalışma benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) hastalarında psikiyatrik bozuklukların varlığı ile ilişkili faktörlerin ve anksiyete, duygudurum ve kişilik bozukluklarının mevcut yaygınlığını sunmaktadır.

 

Yöntem: Araştırma örneklemi 46 BPPV hastası ve 74 kontrol olgusundan oluşmuştur. Anksiyete ve duygudurum bozuklukları Structured Clinical Interview for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition/Clinical Version yoluyla tespit edildi. Kişilik bozuklukları tanısı Structured Clinical Interview for DSM, Revised Third Edition Personality Disorders ile konuldu.

 

Bulgular: Kırk altı hastanın 18’in (%39,1) de en az bir duygudurum ya da anksiyete bozukluğu ve 13’ün (%28,3) de en az bir kişilik bozukluğu vardı. Eksen I ve Eksen II tanıları olarak en sık, sırasıyla 8 (%17,4) hastada majör depresyon ve 10 (%21,7) hastada obsesif kompulsif kişilik bozukluğu vardı. Major depresyon (p:0,021), yaygın anksiyete bozukluğu (p:0,026)  ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (p:0,001) yaygınlığının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BPPV grubunda daha sık görüldüğü bulunmuştur.

 

Sonuç: Sonuçlar; BPPV tanılı hastaların, psikiyatrik bozuklukların yüksek oranlı komorbiditeleri nedeniyle dikkatle değerlendirilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017