E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Birinci Basamak Aile Hekimleri Arasında Migren Farkındalığı: Bölgesel Bir Çalışma
1 Department of Neurology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
2 Department of Public Health, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
3 Department of Neurology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.19228
569 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, aile hekimi, farkındalık, halk sağlığı
Özet

Amaç: Migren, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bir primer baş ağrısıdır. Migren yüksek oranda dizabiliteyle ilişkilidir ve farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda migrenin az tanı aldığı ve yetersiz tedavi edildiği gösterilmiştir. Bu çalışmadaki primer amaç; birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri arasında,  hastalara migren tanısı koyma yeterliliklerinin belirlenmesidir.

 

Yöntem: Kayseri ili sağlık müdürlüğü kayıtlarından belirlenen ve il sınırları içinde görev yapmakta olan birinci basamaktaki aile hekimleri (266 kişi) çalışmamıza dâhil edildi. Aile hekimlerinin doldurduğu formlar nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Katılımcılardan istenen aurasız migren tanı ölçütleri,  Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından hazırlanan aurasız migren tanı kriterlerine (ICHD-3 Beta) göre değerlendirildi.

 

Bulgular: Katılımcıların sadece %10,5’i aurasız migren tanı ölçütlerini tam olarak bilebildi. En fazla bilinen özellikler sırasıyla baş ağrısının unilateral olması (%53,4) ve zonklayıcı (%47) özellikte olmasıydı.

 

Sonuç: Bu çalışma, birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimleri arasında migren farkındalığının artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017