E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hemodiyalizin Görme Yolları Üzerine Etkisinin Vizüel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımı ile İncelenmesi
1 Department of Neurology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
2 Department of Nephrology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.11817
618 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, görsel uyandırılmış potansiyeller, hemodiyaliz
Özet

Amaç: Üremi santral sinir sistemi (SSS) fonksiyonlarini etkileyen metabolik bir bozukluktur. Bu etkilenmeyi göstermek için kullanılan tanı yöntemlerinden biri de görsel uyandırılmış potansiyellerdir (visual evoked potential; VEP). Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) hastalarında VEP ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu çalışmada KBY nedeni ile hemodiyaliz uygulanan hastalarda böbrek yetmezliğinin ve diyalizde çekilen sıvı miktarının (UFR) SSS fonksiyonları üzerine etkisinin VEP yardımı ile incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya KBY nedeni ile hemodiyaliz tedavisi uygulanan 30 hasta ve yaş, cinsiyet bakımından benzer özelliklere sahip 28 sağlıklı kontrol alındı. Mental retardasyon, diabetes mellitus, demyelinizan hastalık, inme, nörotoksik ilaç kullanımı, oftalmolojik hastalıklar çalışma dışında bırakıldı. VEP parametrelerinden N75 (N1), P100 (P1) ve N135 (N2) latansları ile P100 dalgasının amplitüdü kayıtlandı. Hemodiyalizden hemen önce ve 24 saat sonra olmak üzere 2 kez VEP çekimi yapıldı ve VEP parametreleri karşılaştırıldı. Ayrıca diyalizde çekilen sıvı miktarının VEP parametreleri üzerine etkisi araştırıldı.

 

Bulgular: Hemodiyalize giren hastalar ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık yoktu (ortalama 49,56±­12,52 ve 48,53­±13,28 yıl). Ortalama hemodiyaliz süresi 87,53±­56,34 ay idi. KBY'li hastaların her iki göz P1 latansları kontrol grubuna göre uzamış olarak saptandı (sağ göz p=0,002, sol göz p=0,019). Tek bir hemodiyaliz seansında ilk ölçüme göre P1 latansında önemli bir azalma gözlendi (p<0,000). Ayrıca hemodiyaliz öncesi ve sonrası P1 latans farkı ile diyalizde çekilen sıvı miktarı arasında da pozitif korelasyon mevcuttu (sırasıyla sağ göz p=0,03, r=0,525; sol göz p=0,022, r=0,417).

 

 

Sonuç: Kolay, ucuz ve basit bir elektrofizyolojik yöntem olan VEP'in KBY'li hastaların subklinik SSS disfonksiyonunu saptamada ve etkin sıvı çekiminin görme yolları üzerine olan düzeltici etkisini göstermede kullanılabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017