E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi.
Migren’de Kraniyal Otonomik Bulgular ve Küme Başağrısında Migrenöz Özellikler
1 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Child Neurology Unit, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
4 Department of Neurology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Department of Biostatistics, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.19183
632 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, küme başağrısı, kraniyal otonomik semptomlar, migrenöz özellikler, trigeminovaskuler system
Özet

Amaç: Migren hastalarında bulunan kraniyal otonomik bulgular ve küme başağrısında bulunan migrenöz özellikler ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır.

Yöntem: Çalışmaya 29955 migren ve 93 küme başağrısı tanılı hasta dahil edildi. Migren hastalarında pitoz, göz yaşarması, rinore, fasyal ödem, konjunktival injeksiyon, ve pupil değişikliklerini içeren otonomik semptomların varlığı incelendi. Ayrıca küme başağrısı tanılı olgularda bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi gibi migrenöz bulguların varlığı kaydedildi.

Bulgular: Otonomik semptom bulunan ve bulunmayan migren hastalarında anlamlı farklılıklar saptandı. Unilateral başağrısı, periokuler lokalizasyon, açlıkla tetiklenme, ve karın ağrısı hikayesi otonom semptomların bulunma riskini anlamlı olarak artırdığı gözlendi. Otonom semptomların eşlik ettiği migren tanısında en yüksek duyarlılık (%94.38) ve özgünlüğe (%99.89) sahip bulgular lakrimasyon, fasiyal ödem ve konjunktival injeksiyon idi.

Sonuç: Migren ve küme başağrısı klinik ve patofizyolojilik olarak iki farklı antite olarak kabul edilmektedirler. Otonomik semptomların araştırılması tanıda önemlidir ve gerçek prevalanslarının saptanabilmesi için başağrısı uzmanlarının bu birlikteliği günlük pratikte sorgulamaları gerekmektedir. Özellikle lakrimasyon, konjunktival injeksiyon ve fasiyal ödem migren hastaları tarafından sık bildrilen otonom semptomlardır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017