E-ISSN 1309-4866
Davetli Derleme
Motor Öğrenme Sürecinde Duyusal-Motor İntegrasyon: Transkranyal Manyetik Uyarım Çalışmaları
1 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.18056
627 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Duyusal-motor integrasyon, transkranyal manyetik uyarım, TMS, motor öğrenme, motor beceri kazanma
Özet

Deri ve kas afferentlerinden gelen sinyallerin sensorimotor kortikal şebekeleri etkilemesi duyusal-motor integrasyon (DMİ) olarak adlandırılır. DMİ elektrofizyolojik yöntemler kullanılarak çalışılabilir. Periferik duyusal uyarım motor korteksin uyarılabilirliğini değiştirir. Bu değişiklikler erken afferent inhibisyon (EAİ), afferent fasilitasyon (AF) ve geç afferent inhibisyon (GAİ) dönemlerinden oluşur. Motor beceri kazanma sırasında beyinde erken dönemde motor korteksin uyarılabilirliğinde artış, ilgili motor korteks alanında genişleme veya yer değiştirme gibi işlevsel değişiklikler görülürken, geç dönemde bunlar yerini sinaptogenez gibi morfolojik değişikliklere bırakır. Motor beceri kazanırken EAİ’de azalma olur, GAİ ise motor aktivite sırasında artar. Bu derlemede DMİ ve motor öğrenme sürecinde DMİ’nin etkisi üzerine yapılan transkranyal manyetik uyarım çalışmaları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017