E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi.
Antiplatelet Tedavi Altındaki İnme Hastalarına Kıyasla Oral Antikoagülan Tedavi Alan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
1 Clinic of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Forensic Medicine, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.15950
710 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, oral antikoagülan, hipertansiyon, diyabet
Özet

Amaç: Bu çalışma oral antikoagülan ve antitrombotik ilaç kullanan iskemik inme hastalarında yaşam kalitesini değerlendirmek, yaş, cinsiyet, eşlik eden komorbid hastalıklar ve ilaç kullanımlarının etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 126 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; hastaların iskemik inme nedeni ile en az bir yıldır antitrombotik veya oral antikoagülan ilaç kullanması, inme nedeni ile herhangi bir fiziksel özürlülüğünün olmaması,  Rankin skoru sıfır olması idi. Yaşam kalitesi SF-36 ölçeği ile değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, kullandığı ilaçlar, eşlik eden komorbiditeleri, antitrombotik ve oral antikoagülan kullanma nedenleri, tedavi süreleri, kanama öyküsü, kanama nedeni ile acil başvuru ve yatışları sorgulanarak kaydedildi. İstatistiki yöntem olarak bağımsız örneklem student t-test ve ANOVA kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada kadın cinsiyet, hipertansiyon ve diabet varlığı, antihipertansif, antidiabetik, antilipidemik ilaç kullanımı ile yaşam kalitesi arasında negatif etkilenme saptanırken oral antikoagülan tedavinin olumsuz etkisi bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmada hastalarda oral antikoagülan tedaviden ziyade kadın cinsiyetin, eşlikçi kronik hastalıkların ve çoklu ilaç kullanımının yaşam kalitesini olumsuz etkilediği saptandı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017