E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migren Hastalarında Çocukluk Çağı Travmalarının Klinik Değişkenlerle İlişkisi: Türk Popülasyonunda Kesitsel Bir Çalışma
1 Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Sakarya, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye  
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bolu, Türkiye  
4 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.8817
767 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, çocukluk çağı travmaları, migren
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, migren hastalarında çocukluk çağı travmaları ve başağrısı ile ilgili klinik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya migren tanılı 95 hasta ve 50 sağlıklı kontrol alındı. Her bir katılımcı sosyodemografik form, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği’ni (BAÖ) doldurdu. Migren hastalarına ayrıca Görsel Değerlendirme Ölçeği (VAS) ve Migren Yeti Yitimi Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) uygulandı.

 

Bulgular: Migren hastalarında duygusal istismar, fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve CTQ-total puanları ile başağrısı sıklığı arasında pozitif ilişki saptandı (sırasıyla r=.33, r=.24, r=.26 ve r=.28). Fiziksel ihmal ile başağrısı atak süresi arasında pozitif ilişki saptandı (r=.28). Ayrıca duygusal istismar ve fiziksel ihmal ile MIDAS total puanları arasında pozitif ilişki saptandı (r=.22 ve r=.23). Duygusal istismar ve CTQ-total puanları ile daha erken yaşta başlayan başağrısı arasında ilişki saptandı (r=-.24 ve r=-.23).

 

Sonuç: Çocukluk çağı ruhsal travmaları, migren hastalarında daha sık ve daha şiddetli başağrısı atakları ve daha erken yaşta başlayan başağrısı ile ilişkilidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017