2014-9-51-3
2014 51 Eylül (9) 3
2009 Yılından beri SCI-E'de
İhsan Şükrü Aksel Ödülleri
İndeksler
Nöropsikiyatri Arşivi
Nöropsikiyatri Arşivi birinci sayısı -1964
Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editöryal

Suicide: The Shark Of Psychiatry

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 187-188)

Derleme

Epileptik Nöbetler ve Epilepsilerin Sınıflamasında Güncel Yaklaşımlar

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 189-194)

Araştırma Makalesi

Scales-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul ve Ev Derecelendirme Ölçeklerinin Karşılaştırılması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 195-204)

Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten ve Az Etkileyen Antipsikotiklerin Prolaktin Seviyesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 205-210)

Şizofreni Başlangıç Yaşı ile Menarş Yaşı Arasındaki İlişki

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 211-215)

Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Erkek Alkol Bağımlılarında Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 216-221)

Gençlik Cinsel Sağlığı: Türkiye’deki Bir Üniversitede Öğrenciler Arasında Cinsel Bilgi, Tutumlar ve Davranışlar

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 222-228)

Ürik Asit Düzeyleri İki Uçlu Bozukluk ve Şizofrenide Sağlıklı Bireylerden Farklı mıdır?: Erkek Cinsiyette Klinik İyileşme ve Dönem Şiddeti ile İlişkisi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 229-232)

Majör Depresif Bozukluğun Klinik Görünümünde Boyutsal ve Kategorik Sınıflandırmanın Etkileri

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 233-241)

İki Uçlu Bozuklukta Duygudurum Düzenleyici Tedavi Modaliteleri Arasında Cinsel İşlev ve Hormonal Değişkenlerin Karşılaştırılması

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 242-247)

Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Triyaj Uygulaması

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 248-252)

Disosiyatif Yaşantılar Klinik Olmayan Örneklemde Obsesif-Kompulsif Belirtilerle İlişkilidir: Gizil Profil Analiziyle Bir İnceleme

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 253-262)

Aşırı Aktif Mesane Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 263-266)

Hastanede Yatan Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Depresyon, Anksiyete ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 267-274)

Kısa Araştırma Raporu

İntihar Notlarının Analizi: Eskişehir Deneyimi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 275-279)

Olgu Sunumu

Aşırı İnternet Kullanımı Nedeniyle Aile İlişkileri Bozulmuş Olan İki İnternet Bağımlılığı Olgusu

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 280-282)

H1N1 (Domuz Gribi) Aşısını Takiben Ortaya Çıkan Narkolepsi-Katapleksi Sendromu Olguları

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 283-287)

Primer Ekstranodal İntestinal Lenfomalı Bir Hastada Gözlenen Guillain Barré Sendromu: Paraneoplastik Kökenli mi, İlaç Yan Etkisi mi, Rastlantısal mı?

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 288-292)

Editöre Mektup

Epileptik ve Epileptik Olmayan Nöbetlerin Ayırıcı Tanısında Kullanılan Diğer Olası Yöntemler

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 293-293)

Kırmızı Kulak Sendromu ile Birliktelik Gösteren Migren Baş Ağrısı

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 294-294)

Multipl Sklerozda İlk Belirti Olarak İnternal Kapsüler Plağa Bağlı Paroksismal Distoni

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 295-296)

Yeni Kabus “Sentetik Kanabinoidler”

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 297-297)