ISSN 1300-0667 | E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında Bakım Veren Külfet Düzeyinin, Sosyodemografik Değişkenler ve Hastalığın Özellikleri ile İlişkisi
Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46: 10-14

1401 kez okundu, 0 kez indirildi

Özet

Ayşegül AYDIN, Salih Saygın EKER, Şengül CANGÜR, Aslı SARANDÖL, Selçuk KIRLI
 

Amaç: Bu çalışmada şizofreni hastalarının bakım verenlerindeki külfet düzeyinin, klinik ve sosyodemografik veriler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma kapsamına Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoz polikliniğinde takibi süren, DSM-IV-TR’ ye göre şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan 50 hasta ve onların bakım verenleri alınmıştır. Hastalara Pozitif Negatif Sendrom Skalası (PANSS), bakım verenlere, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Beck Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve Zarit Bakım veren Külfet Ölçeği (ZBKÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Bakım veren külfet düzeyinin hastanın yaşı (p=0.007, r=0.376), hastalığın alevlenme sayısı (r=0.392, p=0.005) ve hastaneye yatış sayısı (r=0.281, p=0,048)  ile ilişkili olduğu, buna karşın PANSS, PANSS negatif ve PANSS pozitif puanları ile bakım verenlerin külfet düzeyleri arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Bakım verenin eğitim düzeyi arttıkça külfet düzeyinin azaldığı (z=-2.373, p=0.018), ancak bakım veren HAM-D (r=0.442, p=0.001) ve HAM-A (r=0.434, p=0.002) değerleri ile külfet düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Günlük bakım verme süresi ile bakım veren külfet düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmazken, bu sürenin artışı ile bakım verenin HAM-D (r=0.327, p=0.02) ve HAM-A (r=0.461, p=0.001) değerlerindeki artış arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Bakım verenin külfet düzeyi, yatış sayısı ve alevlenme sayısı ile yükselmesine rağmen pozitif ve negatif belirtilere göre değişim göstermemiştir. Bakım verenlerden eğitim düzeyi yüksek olanlarında külfet düzeyinin daha düşük olması, hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve tedavi olanaklarını daha iyi değerlendirebilmelerine bağlanmıştır. Günlük bakım verme sürelerinin artışı ile bakım verenin kendine ayırdığı zaman azalmakta, depresyon ve anksiyete belirtilerinde artış görülmektedir. Şizofreni tedavisinin sağlıklı sürdürülmesinde önemli rolü olan bakım verenlerin fiziksel, ruhsal ve ekonomik külfet altında olduğu açıktır. Bakım verenlerin hastalık ve süreci hakkında bilgilendirilmesi, gereğinde psikiyatrik destek verilmesi, psikoeğitim çalışmalarının yürütülmesi bakım veren yükünün yanı sıra hastalığın getirdiği engelliliği ve hastaneye yatış ve atak sıklığını da önemli ölçüde azaltacağı beklenebilir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46 Özel Sayı: 10-4)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2014 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 02.03.2015