E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında Bakım Veren Külfet Düzeyinin, Sosyodemografik Değişkenler ve Hastalığın Özellikleri ile İlişkisi
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 10-14

333 kez okundu, 163 kez indirildi

Özet

Amaç: Bu çalışmada şizofreni hastalarının bakım verenlerindeki külfet düzeyinin, klinik ve sosyodemografik veriler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma kapsamına Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoz polikliniğinde takibi süren, DSM-IV-TR’ ye göre şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan 50 hasta ve onların bakım verenleri alınmıştır. Hastalara Pozitif Negatif Sendrom Skalası (PANSS), bakım verenlere, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Beck Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve Zarit Bakım veren Külfet Ölçeği (ZBKÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Bakım veren külfet düzeyinin hastanın yaşı (p=0.007, r=0.376), hastalığın alevlenme sayısı (r=0.392, p=0.005) ve hastaneye yatış sayısı (r=0.281, p=0,048)  ile ilişkili olduğu, buna karşın PANSS, PANSS negatif ve PANSS pozitif puanları ile bakım verenlerin külfet düzeyleri arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Bakım verenin eğitim düzeyi arttıkça külfet düzeyinin azaldığı (z=-2.373, p=0.018), ancak bakım veren HAM-D (r=0.442, p=0.001) ve HAM-A (r=0.434, p=0.002) değerleri ile külfet düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Günlük bakım verme süresi ile bakım veren külfet düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmazken, bu sürenin artışı ile bakım verenin HAM-D (r=0.327, p=0.02) ve HAM-A (r=0.461, p=0.001) değerlerindeki artış arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

 

Sonuç: Bakım verenin külfet düzeyi, yatış sayısı ve alevlenme sayısı ile yükselmesine rağmen pozitif ve negatif belirtilere göre değişim göstermemiştir. Bakım verenlerden eğitim düzeyi yüksek olanlarında külfet düzeyinin daha düşük olması, hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve tedavi olanaklarını daha iyi değerlendirebilmelerine bağlanmıştır. Günlük bakım verme sürelerinin artışı ile bakım verenin kendine ayırdığı zaman azalmakta, depresyon ve anksiyete belirtilerinde artış görülmektedir. Şizofreni tedavisinin sağlıklı sürdürülmesinde önemli rolü olan bakım verenlerin fiziksel, ruhsal ve ekonomik külfet altında olduğu açıktır. Bakım verenlerin hastalık ve süreci hakkında bilgilendirilmesi, gereğinde psikiyatrik destek verilmesi, psikoeğitim çalışmalarının yürütülmesi bakım veren yükünün yanı sıra hastalığın getirdiği engelliliği ve hastaneye yatış ve atak sıklığını da önemli ölçüde azaltacağı beklenebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017