E-ISSN 1309-4866
Anahtar Kelime İndex
affektif 149
aleksitimi 99
apati 155
atak oranı 116
ateroskleroz 105
bedensel belirtileri atıf tarzı 99
bedenselleştirme 99
Böbrek yetmezliği 137
cinsel işlev bozuklukları 137
DEHB 149
Depresyon 99125
depresyon 155
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 149
duyguya odaklı baş etme stratejisi 125
ebeveyn 149
EEG 168
eşzamanlı hastalık 137
fiziksel aktivite 155
FMF 105
geçerlik 175131
glatiramer asetat 116
Guatr 108
güvenirlik 175131
hiperakuzi 187
hipotiroidizm 108
iki uçlu bozukluk 149
inflamasyon 105
inme 105
İnme 155
interferon beta 116
kişiler arası ilişkinin kalitesi 125
kognisyon 155
Kramp-fasikülasyon sendromu (KFS) 183
lityum 108
mizaç 149
monitorizasyon 168
motor semptomlar 143
Multipl skleroz 116131
Multipl Skleroz İzlem Ölçeği 131
non-motor semptomlar 143
nöropatik ağrı 183
otistik spektrum bozukluğu 187
Parkinson hastalığı 143
periferik sinir hipereksitabilitesi 183
probleme odaklı baş etme stratejisi 125
Risperidon 187
sağlığı değerlendirme 131
sosyal-algısal zihin kuramı 162
sosyal-bilişsel zihin kuramı 162
Şizofreni 162
Tamamlanma ihtiyacı 175
TCD 105
tiroid bezi 108
ultrasonografi 108
voltaja duyarlı potasyum kanal-kompleks proteinleri 183
yalnızlık 125
yaşam kalitesi 143137
Yoğun bakım ünitesi 168
yürütücü işlevler 162
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017