E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Lityum Kullanan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalardaki Tiroid İşlev ve Ultrasonografi Anormallikleri: Sağlıklı Kontrollerle Kesitsel Bir Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 108-115)
DOI: 10.5152/npa.2017.12457
Duygudurum Düzenleyici veya Atipik Antipsikotik ile Monoterapide Olan Ötimik Bipolar Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevleri
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 244-250)
DOI: 10.5152/npa.2017.15883
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017