E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Ruhsal Uyuma Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 70-74)
DOI: 10.4274/npa.y6046
Annenin Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Serebral Palsili Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 49-54)
DOI: 10.5152/npa.2015.10132
Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye Uyarlanması ve Güvenirlilik Çalışması
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 229-233)
DOI: 10.5152/npa.2016.11334
Serebral Palsili Çocuklarda Entelektüel Gelişim ve İlişkili Faktörler
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 33-37)
DOI: 10.5152/npa.2015.12676
Ebeveyn Değerlendirmesine Dayalı, Serebral Palsili Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Ön Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 127-132)
DOI: 10.4274/npa.5304
Progresif Supranükleer Palsili Hastalarda Fenotipik Varyantlar
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.22771
Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-10) Geçerlilik ve Güvenilirliği
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 239-243)
DOI: 10.5152/npa.2016.13809
Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) Geçerlik ve Güvenirliği
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 289-295)
DOI: 10.5152/npa.2015.8727
Boston Adlandırma Testi’nin Türk Yaşlı Örneklemi için Uyarlama ve Norm Belirleme Çalışması
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19331
Olgu Sunumu
Hiperkalsemiye Bağlı Olduğu Düşünülen Akut Psikoz ve Depresyon: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 75-77)
DOI: 10.4274/Npa.y6021
Obsesif-Kompulsif Bozukluk ile Giden Fahr Hastalığı Olgusu
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 308-310)
DOI: 10.4274/npa.y5883
“Şizofreni” Olarak Kendini Gösteren İdiopatik Hipoparatiroidizm (İHP): Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 401-402)
DOI: 10.5152/npa.2014.7155
Gözden Geçirme
Migrende Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 41-46)
DOI: 10.4274/npa.y6809
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017