E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Göz kırpma Refleksi Toparlanmasının Sirkadiyen Değişimi
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 263-266)
DOI: 10.5152/npa.2015.10241
Klinik Nörolojik Belirtileri Olmayan Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Beyin Sapı Refleksleri
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 78-81)
DOI: 10.5152/npa.2016.19301
Olgu Sunumu
Çocukluk Çağı Serebral Tip Adrenolökodistrofi’de Tanı ve Ayırıcı Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 261-264)
DOI: 10.4274/npa.y5797
Supratentorial MRG Bulguları Serebral Adrenolökodistrofiye Benzeyen ADEM Olgusu
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 86-89)
DOI: 10.4274/npa.y6886
Olgu Serisi
Erişkin Başlangıçlı Ailesel Aleksander Hastalığı, 3 Olgunun Klinikoradyolojik Özellikleri
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 169-172)
DOI: 10.5152/npa.2015.10193
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017