E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Diyabetik Nöropati Oluşturulmuş Sıçanlarda Mirtazapinin Antinosiseptif Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 12-16)
DOI: 10.5152/npa.2015.8791
Olgu Sunumu
Major Depresyonlu Hastada Mirtazapine Bağlı, Geri Dönüşümlü Hepatotoksisite
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 162-163)
DOI: 10.4274/npa.y5678
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017