E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Çeşitli Hareket Bozukluklarında Olanzapin’in Uzun Süreli Etkileri
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 213-215)
DOI: 10.4274/npa.5509
Nöro-Behçet Hastalarının Serumlarında Beyin Dokusu ve Beyin Damarlarına Karşı Otoantikor Varlığı
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 141-147)
DOI: 10.4274/npa.y6987
IgG’nin Neurobehçet Hastalığında Nöronal Apoptozise Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 67-71)
DOI: 10.5152/npa.2016.19421
Behçet Hastalığı ve Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu: Sıklık, İlişkili Durumlar ve Klinik Özellikler
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.20562
Meziyaltemporal, Skleroz Hastalarında EEG ve MR Korelasyonu
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.13783
Olgu Sunumu
Nöro-Behçet Hastalığında Kore
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 200-201)
DOI: 10.5152/npa.2015.7316
Son Trimesterda Ortaya Çıkan Bir Gebelik Koresi
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 118-120)
Hiperglisemi ile İlişkili Kore-Ballismus
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 375-378)
DOI: 10.4274/npa.y6468
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017