E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Kişilik ve Primer Dismenore: Çinli Üniversiteli Kadınlarda 5-Faktör Modeli Kullanılarak Yapılan Bir Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 92-95)
DOI: 10.4274/npa.y5965
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları: Çok Merkezli Bir Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 237-243)
DOI: 10.4274/Npa.y6389
Düşük Serum UCH-L1 ve TDP-43 Düzeyleri Otizmde Bozulmuş Ubikuinasyon Sürecini Yansıtabilir mi?
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 267-271)
DOI: 10.5152/npa.2017.14873
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Gelişimsel Dil Gecikmesi Tanısı Olan Çocukların Dil Özelliklerinin ve Otizm Spektrum Belirtilerinin Kontrollerle Karşılaştırılması
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19407
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenler ile Annelerinde Otizm Spektrum Belirtileri
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.18138
Olgu Sunumu
Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Ayrı Yumurta Üçüzleri: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 167-171)
DOI: 10.4274/npa.y6000
Karbonik Anhidraz Tip 2 Eksikliği Sendromu ve Otistik Bozukluk
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 172-174)
DOI: 10.4274/npa.y6617
Otizm Tanılı Bir Çocukta Aripiprazole Bağlı Enürezis
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 164-166)
DOI: 10.4274/npa.y5795
Kabuki Sendromu Olan Bir Çocukta Otizm Spektrum Bozukluğu
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 280-282)
DOI: 10.5152/npa.2015.10099
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017