E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Endüstriyel Bir Patlama Sonrasında Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişiminde Olası Risk Faktörleri
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 23-29)
DOI: 10.4274/npa.y6510
Hastalık Algısı Myokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Öngörebilir mi?
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 103-109)
DOI: 10.4274/npa.y6394
Hemorajik Transformasyon Gelişen Orta Serebral Arter İnfarktlı Hastalarda Risk Faktörleri
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 342-345)
DOI: 10.5152/npa.2015.8792
Akut Manide Artmış Nötrofil Lenfosit Oranının (NLR) ve Azalmış Trombosit Ortalama Hacminin (MPV) Inflamasyona Olan Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 317-320)
DOI: 10.5152/npa.2016.10272
Fetal Anomali Nedeniyle Terminasyon Uygulanan Kadınlarda Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 161-168)
DOI: 10.4274/npa.y6377
Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Migren, Travma ve Aleksitimi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 263-268)
DOI: 10.4274/npa.y6611
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Sonrası Erken Dönem Tam İyileşme ile İlişkili Faktörler
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.22664
İskemik İnmede LDL Altsınıfları: Risk faktörü mü?
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19393
Fetal Anomali Nedeniyle Terminasyon Uygulanan Kadınlarda Mizaç Özelliklerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu İle İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2015.6377
Olgu Sunumu
Supratentorial MRG Bulguları Serebral Adrenolökodistrofiye Benzeyen ADEM Olgusu
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 86-89)
DOI: 10.4274/npa.y6886
Tek Hemisferi Tutan Akut Dissemine Ensefalomiyelit: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 166-168)
DOI: 10.4274/npa.47.5522
Amisülpirid Kesilmesini İzleyen Okülerjik Krizin Eşlik Ettiği Psikotik Alevlenme: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 186-188)
DOI: 10.4274/npa.y6411
Çoklu Travmanın Etkilerine Alternatif Bir Yaklaşım: Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 312-314)
DOI: 10.5152/npa.2015.7573
Wernicke Ensefalopatisine Eşlik Eden Akut Aksonal Polinöropati: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19186
Venoarterial Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Nedeniyle Uygulanan Common Femoral Arter Kanülasyonu Sonrası Gelişen Düşük Ayak Olgusu
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19340
Gözden Geçirme
Migren Akut Tedavisi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 26-29)
DOI: 10.4274/Npa.y7299
Epilepsinin Gelişimsel Süreçte Travma ve Psikojenik Nöbet ile İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 291-294)
DOI: 10.4274/npa.y6990
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017