E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Elektrokonvülzif Tedavi; Bir Yıllık İzlem
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 196-201)
DOI: 10.5152/npa.2016.14845
Olgu Sunumu
Çok Nadir Görülen Bir Olgu: 17-α Hidroksilaz Eksikliği ve Duygudurum Bozukluğu Birlikteliği
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 279-282)
DOI: 10.4274/npa.y6400
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017