E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
İdyopatik Jeneralize Epilepsili Olgularda Talamometri
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 243-248)
DOI: 10.4274/npa.y6051
Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Nöbet Geçiren Hastalarda Kognitif Etkilenmenin Karşılaştırılması
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 163-168)
DOI: 10.5152/npa.2015.7290
Vardiyalı Çalışanlarda Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Subjektif Uyku Kalitesi
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 281-285)
DOI: 10.4274/npa.y6198
Epilepsili Hastalarda Yaralanmalar ve İlişkili Bazı Faktörler
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 269-273)
DOI: 10.4274/npa.y6632
Olgu Sunumu
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyonda Epidural Kan Yaması Uygulanması Sırasında Nöbet
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 160-162)
DOI: 10.4274/npa.y5895
Gözden Geçirme
Non-Epileptik Psikojen Nöbetler: Klinik Pratikte Çözülmesi Zor Tanısal Bir Problem
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 243-247)
DOI: 10.4274/npa.y6687
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017