E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Bir Travma Modeli Olarak Son Evre Böbrek Hastalığı: Hemodiyaliz Hastalarında, Böbrek Transplantasyonu Alıcı ve Verici Adaylarında Utanç ve Suçluluk
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 249-254)
DOI: 10.4274/npa.y5846
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Göz Kırpma Refleksi Değişiklikleri
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 102-107)
DOI: 10.4274/npa.y5990
Renal Transplantasyonlu Hastalarda Görülen Nörolojik Komplikasyonlar: Retrospektif Klinik Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 331-335)
DOI: 10.5152/npa.2015.9876
Hemodiyalizin Görme Yolları Üzerine Etkisinin Vizüel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımı ile İncelenmesi
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2016.11817
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017