E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Çeşitli Hareket Bozukluklarında Olanzapin’in Uzun Süreli Etkileri
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 213-215)
DOI: 10.4274/npa.5509
Olgu Sunumu
Psikotik Bir Ergen Hastada Olanzapine Bağlı Tardif Diskinezi ve Klozapin ile Tedavisi
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 183-185)
DOI: 10.4274/npa.y6378
Olanzapin Kullanımına Bağlı Çekilme Diskinezisi ve Süpersensitivite Psikozu
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 178-180)
DOI: 10.5152/npa.2015.10122
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017