E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Freidreich Ataksisi ve Spinoserebellar Ataksi Tip 1, 2, 3 ve 6’nın Genotipik ve Fenotipik Özellikleri
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 115-119)
DOI: 10.5152/npa.2015.9925
Submaksimal Uyarımla Elde Edilen İki Tepeli Ortodromik Duysal Yanıtların Hastalık Süreçlerine Yönelik Elektrofizyolojik İncelemelerde Kullanılması
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 338-343)
DOI: 10.4274/npa.y5752
Klinik Nörolojik Belirtileri Olmayan Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Beyin Sapı Refleksleri
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 78-81)
DOI: 10.5152/npa.2016.19301
Posterior Fossa Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Serebellar Mutizm Sendromu: Pilositik Astrositoma Tanılı İki Olgunun Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 368-371)
DOI: 10.4274/npa.y6311
Sakarya İli Herediter Ataksi Hastalarının Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin İncelenmesi
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.20525
Olgu Sunumu
Primer Ekstranodal İntestinal Lenfomalı Bir Hastada Gözlenen Guillain Barré Sendromu: Paraneoplastik Kökenli mi, İlaç Yan Etkisi mi, Rastlantısal mı?
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 288-292)
DOI: 10.4274/npa.y7059
Poems Sendromu ve Multisentrik Castleman Hastalığında Ağrılı Polinöropati: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 211-214)
DOI: 10.4274/Npa.Y5857
Sistemik Lupus Eritematozus ile İlişkili Nadir Nörolojik Sendromların Birlikteliği
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 81-82)
Sistemik Lupus Eritematozusun Eşlik Ettiği Limbik Ensefalit: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 88-91)
DOI: 10.4274/npa.y5688
Wernicke Ensefalopatisine Eşlik Eden Akut Aksonal Polinöropati: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.19186
Kavum Vergae, Yatkınlık ve Steroid Kullanımı: Sistemik Lupus Eritematozus Olgusunda Manik Dönem, Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.18129
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017