E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
İlk Dönem Manide Spektral Güç Yoğunluğu: Ardışık İyilik Dönemi ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 194-197)
DOI: 10.5152/npa.2015.7180
Dirençli Lezyonlu Paryetal Lob Epilepsisi: Klinik, Elektroensefalografik ve Nörogörüntüleme Bulguları
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 213-221)
DOI: 10.5152/npa.2016.13790
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinç Değişikliği Nedeni ile İzlenen Hastaların Devamlı EEG Monitorizasyonunda Saptanan Elektroensefalografik Paternler
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 168-174)
DOI: 10.5152/npa.2016.14822
Meziyaltemporal, Skleroz Hastalarında EEG ve MR Korelasyonu
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2017.13783
Olgu Sunumu
Diffuz Delta Dalga Frekanslı Elektriksel Aktivite Gösteren Nonkonvülzif Status Epileptikus Olgusu
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 200-202)
Jaffe Campanacci Sendromu ve Nonkonvülzif Status Epileptikus: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 78-80)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017