E-ISSN 1309-4866
BENZER MAKALELER
Araştırma Makalesi
Akut İnmede Maliyet Değerlendirmesi
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 172-177)
DOI: 10.4274/Npa.y6085
Yoğun Bakım Olgularında Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 36-39)
Deliryum Patofizyolojisinde CRP, TNF-α ve IGF-1’in Rolü
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 376-382)
DOI: 10.5152/npa.2014.6999
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinç Değişikliği Nedeni ile İzlenen Hastaların Devamlı EEG Monitorizasyonunda Saptanan Elektroensefalografik Paternler
(Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 168-174)
DOI: 10.5152/npa.2016.14822
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017