E-ISSN 1309-4866
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Bir Erkek Çocuğunda Meningoensefalit Sonrası Gelişen Kluver Bucy ve Frontal Sendromlar: Klinik ve Patofizyolojik Özellikler-Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 163-166)
DOI: 10.4274/npa.y5917
0-4 Yaş Arası Çocuklardan Oluşan Geniş Bir Toplum Örnekleminde Denver Gelişimsel Test Sonuçları ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 180-184)
DOI: 10.5152/npa.2015.7230
Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 142-145)
Hastane Yatışı ve Girişimsel Tıbbi İşlemler Sonrasında Gelişen Disosiyatif Bozukluk: Bir Pediatrik Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 30-33)
Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 142-145)
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017