E-ISSN 1309-4866
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kraniyo-Servikal Arter Diseksiyonlu Hastalarda Ölümün Belirleyicileri Nelerdir?
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 117-123)
DOI: 10.5152/npa.2015.7653
Canlı Vericili Karaciğer Nakli Sonrasında Erken Dönemde Gelişen Nörolojik Komplikasyonların Değerlendirilmesi
(Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 15-18)
DOI: 10.5152/npa.2015.7226
Karpal Tünel Sendromunda Boston Sorgulama Formu ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 237-240)
DOI: 10.4274/npa.5572
Ergen Hastada Aripiprazole Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 260-262)
DOI: 10.4274/npa.5478
Jaffe Campanacci Sendromu ve Nonkonvülzif Status Epileptikus: Bir Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 78-80)
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017