E-ISSN 1309-4866
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Freidreich Ataksisi ve Spinoserebellar Ataksi Tip 1, 2, 3 ve 6’nın Genotipik ve Fenotipik Özellikleri
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 115-119)
DOI: 10.5152/npa.2015.9925
Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye Uyarlanması ve Güvenirlilik Çalışması
(Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 229-233)
DOI: 10.5152/npa.2016.11334
Fibromusküler Displazi ve İntravenöz Trombolitik Tedavi
(Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 175-177)
DOI: 10.4274/npa.y6795
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017