2014-6-51-2
2014 51 Haziran (6) 2
2009 Yılından beri SCI-E'de
İhsan Şükrü Aksel Ödülleri
İndeksler
Nöropsikiyatri Arşivi
Nöropsikiyatri Arşivi birinci sayısı -1964
Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Neuro-Behçet’s Disease: A Multisystemic Neurological Disorder from Silk Road to Turkey

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 0-0)

Araştırma Makalesi

Yetişkin Bipolar Bozuklukta Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Sıklık, Sosyodemografik ve Klinik İlişkiler

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 97-102)

Hastalık Algısı Myokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Öngörebilir mi?

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 103-109)

Ankilozan Spondilit Hastalarında Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Beden İmgesi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 110-115)

Doğuştan Görme Engeli Olan Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Davranışsal Sorunlar

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 116-121)

Ergenlerde İnternet Kullanımı ile Uyku Problemleri Arasındaki İlişki

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 122-128)

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 129-132)

Erişkin Unipolar Depresyon Örnekleminde Çocukluk Çağı İstismar ve İhmal Yaşantılarının İntihar Girişimi ile İlişkisi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 133-140)

Nöro-Behçet Hastalarının Serumlarında Beyin Dokusu ve Beyin Damarlarına Karşı Otoantikor Varlığı

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 141-147)

Nörologlar Nasıl Primer Sjögren Sendromu Tanısı Koyar?

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 148-156)

Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü (NGF) Salınımı Üzerine Vitamin D’nin Etkisi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 157-162)

Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal Nöronlardaki İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (İNOS) Anlatımı Üzerine Etkileri

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 163-168)

Olgu Sunumu

Paliperidon: Muhtemel Bir Perikardiyal Efüzyon Nedeni

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 169-171)

Karbonik Anhidraz Tip 2 Eksikliği Sendromu ve Otistik Bozukluk

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 172-174)

Fibromusküler Displazi ve İntravenöz Trombolitik Tedavi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 175-177)

ICHD-II’ya göre HaNDL Sendromunun Yorumları Yeterli mi?

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 178-180)

Primer Bir Psikiyatrik Bozukluğu Taklit Eden Spontan Rüptüre İntrakraniyal Dermoid Kist

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 181-183)

Editöre Mektup

Körle Yatan Şaşı Kalkar: Wernicke Ensefalopatisi

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 184-185)

Romatoid Artrit, Depresif Bulgular ve İnflamasyon

(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 186-186)